Dịch vụ Multiroom - Vừa vui vừa dễ

Ngày đăng: 17:59, 31.12.2015 | Khuyến mại - Dịch vụ
Multiroom: giải pháp xem K+ trên nhiều TV
Thuê bao chính: thuê bao K+ đầu tiên cho TV đầu tiên của bạn
Đầu thu chính: đầu thu sử dụng cho Thuê bao chính
Thẻ chính: thẻ giải mã sử dụng với Đầu thu chính
Thuê bao Multiroom: thuê bao K+ sử dụng thiết bị Multiroom cho TV thứ hai hoặc thứ ba của bạn
Đầu thu Multiroom: đầu thu tương thích sử dụng cho Thuê bao Multiroom
Thẻ Multiroom: thẻ giải mã sử dụng chuyên biệt với Đầu thu Multiroom
Thời gian xem: khoảng thời gian nhất định mà bạn có thể xem các kênh, chương trình trên TV có Thuê bao Multiroom và sau đó cần phải nạp lại.
Cách nạp thời gian xem: Rút thẻ chính cắm vào đầu thu Multiroom vài giây và màn hình tivi sẽ hiện thông báo hoàn tất. Cắm các thẻ về lại với đầu thu tương ứng.
Lưu ý: Để tránh tiêu hao thời gian xem của đầu thu Multiroom, bạn nên tắt đầu thu thay vì để chế độ chờ (standby).
Giá tiền bộ thiết bị Multiroom xem tại đây

Trailer liên quan