Bạn muốn trở thành Bình luận viên Tennis?

Đăng lúc: 10:22, 22.04.2016 | Tuyển dụng

Ứng viên trúng tuyển sẽ được tham gia vào quá trình đào tạo về kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng biện tập, tổ chức sản xuất để đảm bảo sẵn sàng lên sóng bình luận, dẫn chương trình và biên tập các chương trình trực tiếp cũng như chương trình đồng hành trên K+.